List of the 10 most common verbs in Polish

List of the 14 most common verbs in Polish

robić – do, make

grać – play

być – be

używać – use

mówić – talk

chcieć – want

próbować – try

wyłączyć – turn off

włączyć – turn on

oglądać – watch

mieć – to have

móc, potrafić – can

iść – to go

chcieć – want

Fill out this form to Start Learning Polish Today!