The Polish verb “BYĆ” – to be.

Educational

The Polish verb “BYĆ” – to be.

to be in polish language masterslanguage

VERB CONJUGATION

 • Polish verbs are conjugated in 6 different ways in order to fit the personal pronouns.
 • Since grammar is a key part of the Polish language, let us take a closer look at the verb “BYĆ” (to be), as it is one of the first verbs most learners come across.
 • Verb “BYĆ” is irregular and has 3 tenses: present, past, future.
PRESENT TENSE – “BYĆ” (to be)
to be present tense in polish masterslanguage
PAST TENSE – “BYĆ” (to be)
to be past tense in polish masterslanguage
FUTURE TENSE – “BYĆ” (to be)
to be future tense in polish masterslanguage

EXPRESSING FEELINGS AND EMOTIONS

 • If you want to express your feelings or emotions, you can say: 
  • present tense:   JESTEM  GŁODNY. (“głodnA” if you’re a girl)
   I am          hungry.
  • past tense:        BYŁEM  GŁODNY. (“byłAm głodnA” if you’re a girl)
   I was          hungry.
  • future tense:        BĘDĘ  GŁODNY. (“głodnA” if you’re a girl)
   I will be       hungry.
 • “BYĆ” + basic adjectives
szczęśliwyszczęśliwaszczęśliwiszczęśliwehappy
smutnysmutnasmutnismutnesad
głodnygłodnagłodnigłodnehungry
zmęczonyzmęczonazmęczenizmęczonetired
znudzonyznudzonaznudzeniznudzonebored
zdziwionyzdziwionazdziwienizdziwionesurprised
zmieszanyzmieszanazmieszanizmieszaneconfused
podekscytowanypodekscytowanapodekscytowanipodekscytowaneexcited
zakochanyzakochanazakochanizakochanein love
 • SENTENCE EXAMPLES – present tense

(Ja) jestem szczęśliwy/a. – I am happy
(Ty) jesteś szczęśliwy/a. – You are happy
(On) jest szczęśliwy. – He is happy.
(Ona) jest szczęśliwa. – She is happy.
(Ono) jest szczęśliwe. – It is happy.
(My) jesteśmy szczęśliwi. – We are happy.
(Wy) jesteście szczęśliwi/szczęśliwe. – You are happy.
(Oni) są szczęśliwi. – They are happy.
(One) są szczęśliwe. – They are happy. 

(Ja) jestem smuty/a. – I am sad.
(Ty) jesteś smutny/a. – You are sad.
(On) jest smutny. – He is sad.
(Ona) jest smutna. – She is sad.
(Ono) jest smutne. – It is sad.
(My) jesteśmy smutni. – We are sad.
(Wy) jesteście smutni/smutne. – You are sad.
(Oni) są smutni. – They are sad.
(One) są smutne. – They are sad.

(Ja) jestem głodny/a. – I am hungry.
(Ty) jesteś głodny/a. – You are hungry.
(On) jest głodny. – He is hungry.
(Ona) jest głodna. – She is hungry.
(Ono) jest głodne. – It is hungry.
(My) jesteśmy głodni. – We are hungry.
(Wy) jesteście głodni/głodne. – You are hungry.
(Oni) są głodni. – They are hungry.
(One) są głodne. – They are hungry.

(Ja) jestem zmęczony/a. – I am tired.
(Ty) jesteś zmęczony/a. – You are tired.
(On) jest zmęczony. – He is tired.
(Ona) jest zmęczona. – She is tired.
(Ono) jest zmęczone. – It is tired.
(My) jesteśmy zmęczeni. – We are tired.
(Wy) jesteście zmęczeni/zmęczone. – You are tired.
(Oni) są zmęczeni. – They are tired.
(One) są zmęczone. – They are tired.

(Ja) jestem znudzony/a. – I am bored.
(Ty) jesteś znudzony/a. – You are bored.
(On) jest znudzony. – He is bored.
(Ona) jest znudzona. – She is bored.
(Ono) jest znudzone. – It is bored.
(My) jesteśmy znudzeni. – We are bored..
(Wy) jesteście znudzeni/znudzone. – You are bored.
(Oni) są znudzeni. – They are bored.
(One) są znudzone. – They are bored.

(Ja) jestem zdziwiony/a. – I am surprised.
(Ty) jesteś zdziwiony/a. – You are surprised.
(On) jest zdziwiony. – He is surprised.
(Ona) jest zdziwiona. – She is surprised.
(Ono) jest zdziwione. – It is surprised.
(My) jesteśmy zdziwieni. – We are surprised.
(Wy) jesteście zdziwieni/zdziwione. – You are surprised.
(Oni) są zdziwieni. – They are surprised.
(One) są zdziwione. – They are surprised.

(Ja) jestem zmieszany/a. – I am confused.
(Ty) jesteś zmieszany/a. – You are confused.
(On) jest zmieszany. – He is confused.
(Ona) jest zmieszana. – She is confused.
(Ono) jest zmieszany. – It is confused.
(My) jesteśmy zmieszani. – We are confused.
(Wy) jesteście zmieszani/zmieszane. – You are confused.
(Oni) są zmieszani. – They are confused.
(One) są zmieszane. – They are confused.

(Ja) jestem podekscytowany/a. – I am excited.
(Ty) jesteś podekscytowany/a. – You are excited.
(On) jest podekscytowany. – He is excited.
(Ona) jest podekscytowana. – She is excited.
(Ono) jest podekscytowany. – It is excited.
(My) jesteśmy podekscytowani. – We are excited.
(Wy) jesteście podekscytowani/podekscytowane. – You are excited.
(Oni) są podekscytowani. – They are excited.
(One) są podekscytowane. – They are excited.

(Ja) jestem zakochany/a. – I am in love.
(Ty) jesteś zakochany/a. – You are in love.
(On) jest zakochany. – He is in love.
(Ona) jest zakochana. – She is in love.
(Ono) jest zakochany. – It is in love.
(My) jesteśmy zakochani. – We are in love.
(Wy) jesteście zakochani/zakochane. – You are in love.
(Oni) są zakochani. – They are in love.
(One) są zakochane. – They are in love.

 • DESCRIBING PEOPLE
Jestem wysoki.
I am tall.
Jest wysoki.
He is tall.
Jestem wysoka.
I am tall.
Jest wysoka.
She is tall.
Jesteśmy wysocy.
We are tall.
Są wysocy.
They are tall.
Jesteśmy wysokie.
We are tall.
Są wysokie.
They are tall.
Jestem niski.
I am short.
Jest niski.
He is short.
Jestem niska.
I am short.
Jest niska.
She is short.
Jesteśmy niscy.
We are short.
Są niscy.
They are short.
Jesteśmy niskie.
We are short.
Są niskie.
They are short.
Jestem ładny.
I am pretty.
Jest ładny.
He is pretty.
Jestem ładna.
I am pretty.
Jest ładna.
She is pretty.
Jesteśmy ładni.
We are pretty.
Są ładni.
They are pretty.
Jesteśmy ładne.
We are pretty.
Są ładne.
They are pretty.
 • “BYĆ” + personal information
to be with personal information in polish masterslanguage
remember masterslanguage
remember about to be in polish masterslanguage

Leave your thought here

Fill out this form to Start Learning Polish Today!