Learn how to count in Polish – basic information about numbers

Educational

Learn how to count in Polish – basic information about numbers

pexels-skylar-kang-6368835

POLISH NUMBERS

 • Just like most of the Polish words, numbers need to be adapted to the gender of the respective noun.
 • If it’s about making numbers, it’s not very difficult. 
 • 68 would be SZEŚĆDZIESIĄT(60) OSIEM(8), 73 would be SIEDEMDZIESIĄT(70) TRZY(3), 99 would be DZIEWIĘĆDZIESIĄT(90) DZIEWIĘĆ(9) and so on…
Polish numbers beer masterslanguage

POLISH NUMBERS FROM ZERO TO TWENTY

1JEDEN 
2DWA
3TRZY
4CZTERY
5PIĘĆ
6SZEŚĆ
7SIEDEM
8OSIEM
9DZIEWIĘĆ
10DZIESIĘĆ
11JEDENAŚCIE
12DWANAŚCIE
13TRZYNAŚCIE
14CZTERNAŚCIE
15PIĘTNAŚCIE
16SZESNAŚCIE
17SIEDEMNAŚCIE
18OSIEMNAŚCIE
19DZIEWIĘTNAŚCIE
20DWADZIEŚCIA

Summing up the info from the list above:

Polish numbers teen masterslanguage

THE REST OF THE TENS

30TRZYDZIEŚCI
40CZTERDZIEŚCI
50PIĘĆDZIESIĄT
60SZEŚĆDZIESIĄT
70SIEDEMDZIESIĄT
80OSIEMDZIESIĄT
90DZIEWIĘĆDZIESIĄT
100STO

Summing up the info from the list above:

Polish numbers tens masterslanguage

This should be helpful:

22dwadzieścia dwa
36trzydzieści sześć
48czterdzieści osiem
51pięćdziesiąt jeden
63sześćdziesiąt trzy
74siedemdziesiąt cztery
89osiemdziesiąt dziewięć
95dziewięćdziesiąt pięć
104sto cztery
142sto czterdzieści dwa

THE HUNDREDS

200DWIEŚCIE
300TRZYSTA
400CZTERYSTA
500PIĘĆSET
600SZEŚĆSET
700SIEDEMSET
800OSIEMSET
900DZIEWIĘĆSET
1000TYSIĄC

This should be helpful:

205dwieście pięć
314trzysta czternaście
420czterysta dwadzieścia
501pięćset jeden
609sześćset dziewięć
666sześćset sześćdziesiąt sześć
777siedemset siedemdziesiąt siedem
804osiemset cztery
870osiemset siedemdziesiąt
909dziewięćset dziewięć
999dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć
1002tysiąc dwa
1515tysiąc pięćset piętnaście

THE THOUSANDS

1000(JEDEN) TYSIĄC
2000DWA TYSIĄCE
3000TRZY TYSIĄCE
4000CZTERY TYSIĄCE
5000PIĘĆ TYSIĘCY
6000SZEŚĆ TYSIĘCY
7000SIEDEM TYSIĘCY
8000OSIEM  TYSIĘCY
9000DZIEWIĘĆ TYSIĘCY
10000DZIESIĘĆ TYSIĘCY

This should be helpful:

1234tysiąc dwieście trzydzieści cztery
2345dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć
3456trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć
4567cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem
5678pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem
6789sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć
7890siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
8910osiem tysięcy dziewięćset dziesięć
9101dziewięć tysięcy sto jeden
10111dziesięć tysięcy sto jedenaście
42815czterdzieści dwa tysiące osiemset piętnaście

ORDINAL NUMBERS

 • ORDINAL NUMBERS tell the order of things in a set: 1st, 2nd, 3rd…
 • They do not show the quantity.
 • They show rank or position.
 • We need to use ORDINAL NUMBERS:
Ordinal numbers in polish masterslanguage
 1. SZESNASTY 
  (16th)
 2. JEST PIERWSZA. 
  (it’s 1 o’clock)
 3. TO NASZ DRUGI RAZ TUTAJ. 
  (this is the second time we’ve been here)
ENGLISHPOLISH
masculinefeminineneuter
1firstPIERWSZYPIERWSZAPIERWSZE
2secondDRUGIDRUGADRUGE
3thirdTRZECITRZECIATRZECIE
4fourthCZWARTYCZWARTACZWARTE
5fifthPIĄTYPIĄTAPIĄTE
6sixthSZÓSTYSZÓSTASZÓSTE
7seventhSIÓDMYSIÓDMASIÓDME
8eighthÓSMYÓSMAÓSME
9ninthDZIEWIĄTYDZIEWIĄTADZIEWIĄTE
10tenthDZIESIĄTYDZIESIĄTADZIESIĄTE
ENGLISHPOLISH
masculinefeminineneuter
1firstPIERWSZYPIERWSZAPIERWSZE
2secondDRUGIDRUGADRUGE
3thirdTRZECITRZECIATRZECIE
4fourthCZWARTYCZWARTACZWARTE
5fifthPIĄTYPIĄTAPIĄTE
6sixthSZÓSTYSZÓSTASZÓSTE
7seventhSIÓDMYSIÓDMASIÓDME
8eighthÓSMYÓSMAÓSME
9ninthDZIEWIĄTYDZIEWIĄTADZIEWIĄTE
10tenthDZIESIĄTYDZIESIĄTADZIESIĄTE

TRY TO PRONOUNCE

 • SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY SZEŚĆSET SZCZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ – 66666
 • TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY – 39900
 • CZTERYSTA JEDENAŚCIE – 411
 • PIERWSZY SZARY SZALIK SZYMONA – Szymon’s first grey scarf.
 • TRZECIE DZIECKO – the 3rd child
 • DZIESIĄTY DZIEŃ – the 10th day

Leave your thought here

Fill out this form to Start Learning Polish Today!